Binnenkort

vrijdag 26 juli

18:30 – 21:30
Hoogwatertelling Saeftinghe

Activiteit van de Vogelwerkgroep.   
Telling vanaf de dijk (ca. 3 uur). Geen laarzen nodig. Een telling gaat bijna altijd door. Bij extreme weersomstandigheden wordt soms een telling afgelast. Dat gebeurt per WhatsApp en per e–mail, ten minste 1,5 uur voor het begin van een telling.
 
Mail vogelwerkgroep@steltkluut.nl voor meer informatie.

zondag 11 augustus

11:00 – 17:00
Laagwatertelling Saeftinghe

Activiteit van de Vogelwerkgroep.
Enkele vrij zware routes in het schor (5–6 uur, laarzen nodig) en twee routes op de dijk (2–4 uur, geen laarzen nodig). Eten, drinken en op het weer afgestemde kleding meenemen. Een telling gaat bijna altijd door. Bij extreme weersomstandigheden wordt soms een telling afgelast. Dat gebeurt per WhatsApp en per e–mail, ten minste 1,5 uur voor het begin van een telling.  
Mail vogelwerkgroep@steltkluut.nl voor meer informatie.

Welkom bij De Steltkluut

Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut houdt zich actief bezig met natuurbescherming en richt zich met name op Oost–Zeeuws–Vlaanderen. Natuur verwondert, maakt stil, is leerzaam en verbindt.

Binnen De Steltkluut zijn verschillende werkgroepen actief. Met hulp van deze werkgroepen kunnen wij ons inzetten voor natuuronderzoek, natuureducatie en natuurbescherming. Daarnaast werken we mee aan landschapsbeheer én denken we mee over nieuwe plannen voor ruimtelijke ordening in onze regio.

Iedereen met passie voor de natuur is van harte welkom bij De Steltkluut. Onze vereniging is er voor jong en oud. Via onze website nemen we je alvast graag mee in onze activiteiten.

Draag jij onze mooie natuur ook een warm hart toe, dan ben je van harte welkom om je bij ons aan te sluiten.

Onze werkgroepen

Binnen Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut zijn er verschillende werkgroepen actief. Deze werkgroepen doen onder andere veldonderzoeken, tellingen en inventarisaties. Ook zetten zij zich in voor natuurbeheer en bewustzijnsactiviteiten.
Het maakt niet uit hoe jong of oud je bent. Voor iedereen zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan één of meerdere werkgroepen.

De Insectenwerkgroep van De Steltkluut houdt zich niet alleen bezig met insecten maar ook met andere ongewervelde dieren.

Jeugdgroep speciaal voor kinderen van 6–15 jaar. Ongeveer tien keer per jaar is er een activiteit ergens op een mooi plekje in (Oost–)Zeeuws–Vlaanderen.

De werkgroep Landschapsbeheer is vooral actief met het knotten van wilgen.

Zet zich in voor natuurbescherming volgens de statuten van de vereniging. In plannen die overheden en organisaties voor de regio ontwikkelen, geeft ze de natuur een stem.

Leert je de lokale flora (her)kennen via inventariseren – individueel of in (kleine) groep. Elke wandeling genieten van mooie floradetails én een steentje bijdragen aan flora–onderzoek en –bescherming.

Binnen de Vogelwerkgroep draagt ieder lid (vrijblijvend) op eigen wijze een steentje bij aan het vogelonderzoek in ons werkgebied.

Waar wij voor staan

Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut staat voor het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap, in het bijzonder in Oost–Zeeuws–Vlaanderen. Dit betekent dat we de ontwikkelingen op het terrein van natuur en milieu nauwlettend volgen en waar nodig actie ondernemen. Dit kan informatief, adviserend, signalerend zijn, of als het nodig is, bewandelen we de weg van wettelijke procedures.

Onze verschillende werkgroepen zijn actief binnen hun eigen expertise in en met de natuur en hebben als doel: monitoring, instandhouding en waar mogelijk versterking ervan.

Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut

Steun jij ons ook?

Draag jij de natuur een warm hart toe? Wil jij je inzetten voor onderhoud en behoud van ons mooie landschap? Twijfel dan niet en word direct lid van Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut. 

Wij zijn een actieve vereniging! We organiseren excursies en lezingen. We zetten ons in voor het behoud van een gezond woon– en leefklimaat.

Ons doel is de natuur in stand te houden en waar mogelijk te versterken.

Actief en betrokken

Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut in Oost–Zeeuws–Vlaanderen is er voor jong en oud!

Je kan ons steunen door actief deel te nemen aan één of meerdere van onze werkgroepen of excursies. Samen van de natuur genieten. Zo leren we van elkaar en krijg je uitleg van deskundigen die ook nog elke dag bijleren.

Als lid ontvang je 4x per jaar het verenigingsblad De Steltkluut en krijg je toegang tot onze verenigings–app Socie De Steltkluut.

Blijf op de hoogte

De Steltkluut gebruikt een platform waarop de meest recente waarnemingen, overzichten en landelijke projecten gepubliceerd en bekeken kunnen worden.

Heb je een account, dan deel je ook jouw waarneming via dit platform. Desgewenst voeg je ook foto’s of geluid toe.

Bekijk actuele waarnemingen »

Wij hebben in de loop van de tijd een schat aan interessante informatie verzameld.

Via de pagina Publicaties navigeer je naar verschillende archieven met rapporten, waarnemingen, notulen, diverse verklaringen en meer.

Bekijk publicaties »

Blijf altijd op de hoogte via de verenigingsapp van De Steltkluut.

Lees meer over Socie »

Contact met De Steltkluut

Heb je vragen? Wil je meer weten over één of meer van onze werkgroepen? Wil jij als vrijwilliger bij ons aan de slag? Welkom! Neem direct contact met ons op.

Op onze contactpagina vind je de contactgegevens van onze verschillende werkgroepen, het bestuur en de redactie.  Tot snel!