Welkom

Steltkluut-logo2Wilt u deelnemen aan verenigingsactiviteiten?  Neem contact op of raadpleeg de website voor de actuele  COVID-maatregelen. 

De Steltkluut is een actieve natuurbeschermingsvereniging in Oost-Zeeuws-Vlaanderen.

We zetten ons in voor natuuronderzoek, natuureducatie en natuurbescherming.
We werken mee aan landschapsbeheer en denken mee bij nieuwe ruimtelijke plannen in onze regio.
Verschillende werkgroepen zijn binnen de vereniging actief.
We zijn een vereniging voor jong en oud.
Iedereen die ons wil helpen of steunen is welkom.


Algemene ledenvergadering op dinsdag 23 november, aanvang 19.30.
Clublokaal Edvard Grieghof 113, Terneuzen. De ledenvergadering wordt digitaal gehouden.
Vooraf aanmelden via info@steltkluut.nl

Agenda:

  • Welkom
  • Mededelingen
  • Aftreden en verkiezing nieuwe bestuursleden
  • Begroting 2022
  • Rondvraag
  • Pauze
  • Verslag werkgroepen over 2021

De werkgroep Planologie heeft in de zomer van 2021 meerdere zienswijzen ingediend om aandacht te vragen voor de belangen van natuur en biodiversiteit. 

https://www.steltkluut.nl/documenten


Webmaster gezocht
Voor het beheer van deze website zoeken wij iemand die ervaring heeft met WordPress. 
 Het reguliere onderhoud van de website bestaat vooral uit het uitvoeren van updates, backups en het plaatsen van nieuwe inhoud op de website.
De inhoud (tekst en beeld) van de webpagina’s wordt aangeleverd door bestuur en de diverse werkgroepen.
Houd rekening met gemiddeld 1 a 2 uurtjes werk per maand.

Geïnteresseerd? Neem contact op via webmaster@steltkluut.nl


Heeft u een bijzondere vogel, een zeldzame plant of een andere leuke soort gezien? Laat het ons weten via waarneming.nl