1001-soortendag

Steltkluut 2018 Ledendag in de Braakman

Op 16 juni 2018 organiseert De Steltkluut de LEDENdag in de Braakman met een 1001-SOORTENdag. Die dag staat ook in het teken van 30 jaar Floron, Floron coördineert het onderzoek naar de verspreiding van wilde planten in Nederland.
Alle leden en niet-leden, jong tot oud, zijn op 16 juni bijzonder welkom. We gaan binnen 1 dag we zoveel mogelijk soorten inventariseren in het gevarieerde natuurgebied De Braakman, misschien lukt het wel om 1001 soorten te vinden, misschien ook niet. Wij zien dat ieder mens, dat zich bewust is van de vele soorten, elk met vaak fascinerende eigenschappen, daar respect voor heeft. En zo kunnen wij bijdragen aan het behoud van hun leefomgevingen, en de biodiversiteit in eigen regio. Voor De Steltkluut is dat oostelijk Zeeuws-Vlaanderen.

Start wandelingen met inventarisaties
Om 05:30 verzamelen de vogelaars zich reeds bij het krieken van de dag bij het bezoekerscentrum van Braakman Noord.
Even later, om 09:30 verzamelen inventariserende deelnemers aan het bezoekerscentrum van Braakman Noord. Van daaruit vormen we de groepjes en zwermen we vanaf 9:45 uit.
Teamleden nemen zelf lunchpakket en drank mee. Ieder is vrij om tussendoor te stoppen, maar elk willekeurig moment aanvangen is logistiek wat moeilijker. Je kan zeker aanschuiven bij de groepen die op een vaste locatie werken, of als je wat moeite wil doen zelf naar de groep op zoek gaan op basis van coördinaten. In de ochtend wordt de nachtvlinderval geledigd en er wordt op vaste plekken naar waterleven gevist.
Toegankelijkheid: Voor wie moeilijk ter been is, is er een rolstoelenpad dat vanaf de oostparking vertrekt om 10:00.

Aanmelden voor deze activiteit is sterk aanbevolen voor 8 juni, meld je bij info@steltkluut.nl, vermeld 1001-soortendag + je naam + email-adres + soortgroep interesse of expertise. Geef aan of je een team wil/kan leiden, zeker voor de bijzondere soortengroepen. Vermeld ook bijzonderheden waar wij rekening mee moeten houden, zoals bvb toegankelijkheid.

Namiddag programma
Om 15:00 start het namiddag-programma. Je kan aanschuiven bij een van de vele determinatie tafels. Of gewoon met aanwezigen praten met een drankje. Om 16:00 starten we met een vlotte terugkoppeling van de groepjes. De eerder aangekondigde barbecue gaat wegens onvoldoende aanmeldingen niet door. Degenen die reeds betaald hebben krijgen hun geld terug.

Nachtprogramma
Als er nog energie overblijft bij de nachtdieren-goeroe’s dan doen we er ’s avonds nog een schepje bovenop.
Er kan natuurlijk lang nagepraat worden.

Meer weten?
De Braakman is een uniek natuurgebied in de regio, met zilt verleden en gevarieerde biotopen. Bekijk de waargenomen soorten in het natuurgebied Braakman-Noord via https://waarneming.nl/gebied/stats/109099 en doe mee! De teller bij waarneming.nl staat op 1400+

Tot ziens op 16 juni 2018 – ontmoetingspunt is Bezoekerscentrum Braakman Noord.
Met dank aan Staatsbosbeheer voor het beschikbaar stellen.