Uilenavond

PERSBERICHT

 

Uilenavond voor nieuwe uilenbeschermers op 30 mei a.s.

De Uilenwerkgroep Zeeland en Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) nodigt alle uilenbeschermers, erfeigenaren, agrariërs, mensen met een uilenkast en vooral nieuwe vrijwilligers uit voor een informele avond over kerk- en steenuilen in Zeeland.

De afgelopen 10-tallen jaren is er veel veranderd in het leefgebied van de uil. De kerkuil broedt tegenwoordig ook in moderne loodsen en zoekt in het open agrarisch gebied naar muizen. De steenuil zoekt het liever dichter bij huis; een ‘spulletje’ in het buitengebied met een begraasd weitje met knotwilgen en hoogstamfruitbomen.

SLZ helpt erf bezitters met het voor uilen geschikt maken van hun erf; in sommige gevallen met subsidie van de provincie Zeeland. Een medewerker van SLZ kan uw vragen op deze avond beantwoorden. De nestkastenkasten voor de kerkuil en de steenuil worden gemaakt, geplaatst, gecontroleerd en schoongemaakt door vrijwilligers van de uilenwerkgroep. Je maakt de uilen van dichtbij mee!  Zou je graag een keer mee willen om kennis te maken met kerkuilen en steenuilen en het beschermingswerk, dan kun je je op deze avond opgeven.

Aanmeldingen: 0113-230936 / info@landschapsbeheerzeeland.nl

Datum en tijd: 30 mei van 19:30 – 21:30

Plaats: “In de Morellenput” Sint Bavodijk 56a 4504 AB Nieuwvliet