Waardevolle Westerscheldedijken in de kijker

Waardevolle Westerscheldedijken in de kijker Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2023 hebben we gediscussieerd over thema’s waar we als gehele vereniging zo’n twee jaar de schouders onder kunnen zetten.Uit de verschillende opties die door de werkgroepen waren voorbereid is tot hoofdthema gekozen: “Waardevolle Westerscheldedijken”.   De dijken langs de Westerschelde zijn in vele […]

Lees meer