Waardevolle Westerscheldedijken in de kijker

Waardevolle Westerscheldedijken in de kijker Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2023 hebben we gediscussieerd over thema’s waar we als gehele vereniging zo’n twee jaar de schouders onder kunnen zetten.Uit de verschillende opties die door de werkgroepen waren voorbereid is tot hoofdthema gekozen: “Waardevolle Westerscheldedijken”.   De dijken langs de Westerschelde zijn in vele […]

Lees meer

Honderden steenuilen geteld

Honderden steenuilen geteld in Zeeuws–Vlaanderen Tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 28 november jl. werd al duidelijk hoeveel werk de vrijwillige vogeltellers verzetten. De resultaten zijn waardevol voor wetenschappelijk onderzoek. Wij zijn dan ook blij dat Omroep Zeeland al op 1 december berichtte over het onderzoek naar steenuilen in Zeeuws–Vlaanderen. Op 28 december publiceerde Raymond […]

Lees meer

Steeds minder scholeksters…

Er zijn steeds minder van deze typisch Zeeuwse vogels, maar dit moet hen gaan redden Het is een typisch Zeeuwse vogel, maar het aantal neemt dramatisch af. Sinds het begin van de eeuw is de populatie scholeksters in de Zeeuwse Delta met ruim zestig procent gedaald. Onderzoekers zoeken naar de precieze oorzaken. Ondertussen worden reddingsacties […]

Lees meer

Natuurwerkdag in Zeeland

Natuurwerkdag in Zeeland: je kunt de natuur een handje helpen, maar je hebt niet álles in de hand De natuur laat zich best een beetje leiden, maar op sommige dingen heeft niemand invloed. Als dat wel zo zou zijn, dan hadden alle vrijwilligers van de Natuurwerkdag in Zeeland zaterdag vast en zeker de regen ‘uit’ […]

Lees meer

De Hedwige: Vogelparadijs in de polder

De Hedwige Vogelparadijs in de polder Vogelbescherming Nederland interviewt Henk Castelijns “Binnen een week was het raak!” Henk Castelijns kan zijn enthousiasme over de ontwikkelingen rond de bijna beruchte Hedwigepolder niet onderdrukken. Na jaren en jaren soebatten, stroomde op 25 oktober 2022 het eerste Westerscheldewater de polder binnen. “We zijn toen met onze vogelwerkgroep De […]

Lees meer

Lustrumchallenge Sovon: Visdief tellen

Lustrumchallenge Sovon De hele visdief is geteld 2023 is een lustrumjaar voor Sovon. Om dat te vieren is een challenge uitgezet om vogelaars naar buiten te drijven en de uitdaging aan te gaan om vogelfiguren op de kaart te zetten. Wally Baaten, Bert van Broekhoven, Huub Bun, Dries De Meulenaer, Eric Marteijn, Ria van Minnen […]

Lees meer

Steenuilen tellen in Zeeuws–Vlaanderen

Steenuilen tellen in Zeeuws–Vlaanderen Door regelmatig te tellen krijgen we een goed beeld van de aantallen steenuilen in de regio en kunnen waar nodig gerichte maatregelen getroffen worden. Om de vier jaar worden de steenuilen in Zeeuws–Vlaanderen geteld. In 2019 was dat de meest recente keer, dus dit voorjaar wordt er weer geteld. Zeeuws–Vlaanderen is […]

Lees meer

Eindejaarsplantenjacht: Planten spotten

Eindejaarsplantenjacht Rode kornoelje (Cornus sanguinea) Dinsdag 27 december 2022 gaan leden en aspirantleden van De Steltkluut samen het veld in, om gedurende één uur zoveel mogelijk bloeiende planten te spotten in Hengstdijk en omgeving. Deze eindejaarsplantenjacht is een gezellige activiteit voor zowel beginners als gevorderde floraliefhebbers. Na afloop van de zoektocht wordt er uiteraard nag […]

Lees meer