Goessche Diepfondsprijs
voor Alex de Smet

Goessche Diep Fondsprijs 2022

Op 9 november 2022 ontvingen Alex de Smet en Peter Boelee de Goessche Diepfondsprijs voor hun werk aan Steenuilen in Zeeland. Peter is actief op ZuidBeveland en Alex in ZeeuwsVlaanderen. Alex is tevens regiocoördinator Zeeland van de landelijke werkgroep voor bescherming van en onderzoek naar de Steenuil.

Onderzoek

Alex organiseert sinds 2003 elke vier jaar een gebiedsdekkend onderzoek naar de Steenuil in ZeeuwsVlaanderen. Dit onderzoek wordt gedaan door leden van de vogelwerkgroepen van De Steltkluut en ’t Duumpje. Op dit moment is hij voor de zesde keer waarnemers aan het werven. Het eerstvolgende onderzoek vindt namelijk plaats in het vroege voorjaar van 2023.

Klik op de afbeelding om een samenvatting van het onderzoek te openen.
De link verwijst naar het PDF–bestand op de website van
steenuil.nl

Bij het eerste onderzoek in 2003 werden 394 paren opgespoord en bij het tweede onderzoek in 2007 419. Het aantal broedparen voor geheel ZeeuwsVlaanderen werd door hem toen geschat op 420450. Dat was fors meer dan tot dan toe werd aangenomen. Alex toonde aan dat dat niet het gevolg van een toename was, maar van beter onderzoek. In de jaren daarna ging het met de Steenuil in ZeeuwsVlaanderen bergafwaarts; 30% minder in 2019.

Alex showt drie bijna vliegvlugge Steenuilen.
Philippine Mosselpolder 26 juni 2007.
Foto: Henk Castelijns

Kwaliteit voorop!

Beter onderzoek komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is het gevolg van een degelijke voorbereiding en een duidelijke instructie. Daarbij hoort wat betreft Alex, voor hen die nog niet vertrouwd zijn met het onderzoek, een instructie in het veld. Kwaliteit staat bij hem immers voorop. Gebieden waar geen waarnemer voor te vinden is, neemt hij zelf voor zijn rekening. Of die bij Retranchement of NieuwNamen liggen doet er niet toe.

Steenuil: holenbroeder

Steenuilen zijn holenbroeders. In ZeeuwsVlaanderen broeden er nogal wat op boerenerven. Ze vinden er natuurlijke broedholtes in knotwilgen, hoogstamfruitbomen en oude gebouwen en kunstmatige holtes in nestkasten. Vaak denken mensen er te zijn met het plaatsen van een nestkast, maar er is meer nodig. Er moet namelijk ook gegeten worden en wel dicht bij huis. Steenuilen eten muizen, insecten en regenwormen. Die heb je vooral op erven met een gevarieerde beplanting, een afwisseling van kort en lang gras, ruige overhoekjes, houtstapels etc. Aan een glad geschoren gazon of een raaigrasveld hebben ze niets.

SU Rietstraat Hulst

Alex heeft een plank weggehaald om de jonge steenuilen te ringen in een oud schuurtje. Het paar was jaren succesvol. Helaas is het schuurtje gesloopt.
Hulst 11 juni 2008
Foto: Henk Castelijns

Ambassadeur voor kleinschalig landschap

De Steenuil wordt als een ambassadeur voor het kleinschalige landschap beschouwd. In Alex hebben ze een prima vertegenwoordiger. Als Alex in verband met het onderzoek naar de Steenuil op een erf komt, heeft hij het steevast met de bewoners over de waarde ervan.

Prijsuitreiking Goessche Diep Fondsprijs 2022

Uitreiking van de Goessche Diepfondsprijs op 9 november 2022. Van links naar rechts Alex de Smet, Peter Boelee, Anika Keijzer en Han Polman. Anika is ambtelijk secretaris en Han voorzitter van het fonds, Het fonds wordt beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Foto: Chiel Jacobusse

In verband met de uitreiking van de prijs werd Alex naar een bijeenkomst met presentaties over de Steenuil gelokt. Door de sprekers werd naar het moment toegewerkt. Toen verscheen ook zijn naaste familie. Die had meegekeken en geluisterd in een naastgelegen ruimte. Dat die er ook waren, kreeg Alex toen pas in de gaten. Weet hij ook eens wat het is om ergens naar toe gelokt en vervolgens bespied te worden. Bij de Steenuilen doet hij immers niet anders.

Auteur: Henk Castelijns

Media en meer informatie

Ruime aandacht voor deze prijs in de volgende media:

Prins Bernard Cultuurfonds

Omroep Zeeland

 

Meer informatie over steenuilen:

Stone: Steenuilenenonderzoek Nederland