Najaarsvergadering 3 november 2020

De ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 3 november om 19.30 uur.

Locatie:
Cultureel Centrum de Halle, Rooseveltlaan 1a, Axel

Let op: in verband met de geldende Corona maatregelen is het verplicht om vooraf op info@steltkluut.nl aan te melden!

AGENDA:
• Welkom
• Mededelingen
– ingekomen stuk: beroep dhr. Molenaar betreffende beëindiging lidmaatschap
• Jaarrekening 2019 en begroting 2021
• Bestuursverkiezing – kandidaten kunnen zich melden tot 31 oktober.
• Rondvraag
• Pauze
• Verslagen werkgroepen over 2020, per werkgroep maximaal 10 minuten

Aangemelde leden krijgen omstreeks 31 oktober de vergaderstukken toegestuurd.