Privacyverklaring

Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut is zich ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in de vereniging en voelt zich verantwoordelijk om jouw privacy te waarborgen.

Omdat De Steltkluut volledig transparant wil zijn, publiceren wij hier onze privacyverklaring. Hiermee weet jij welke gegevens wij waarom verzamelen als je deze website gebruikt en hoe wij jouw gebruikservaring kunnen verbeteren.

Privacy De Steltkluut

Deze privacyverklaring is van toepassing op de dienstverlening van De Steltkluut. Bedenk en wees ervan bewust dat De Steltkluut niet verantwoordelijk is voor de privacyverklaring van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan de privacyverklaring van De Steltkluut te accepteren.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het houdt onder meer in dat persoonlijke informatie die met de vereniging gedeeld wordt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Wil je meer weten over de bescherming van persoonsgegevens, dan kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens vereniging en postadres

Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut
Postbus 319
4530 AH Terneuzen

KvK–nr: 40302076
RSIN–nummer: 805408897

Website

Met de website wordt bedoeld: https://steltkluut.nl

Server

De server voor lokale opslag bevindt zicht binnen de EU.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Hoewel met grote zorgvuldigheid geselecteerd, draagt De Steltkluut geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop derden omgaan met persoonsgegevens. Let bij gebruik van die websites ook altijd op de bijbehorende privacyverklaring.

Gebruik van diensten

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut, dan vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde computers van De Steltkluut of die van een derde partij. De vereniging zal deze gegevens nooit combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de informatie òf direct over iemand gaat, òf dat de informatie naar die persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, betekent dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:

 • je via de website vraagt om informatie;
 • je via de website of via een ander medium je inschrijft voor een activiteit;
 • je naar de website navigeert of de inhoud bekijkt;
 • je contact opneemt met De Steltkluut;
 • je vrijwillig persoonsgegevens verstrekt.

Overzicht persoonsgegevens met het doel waarvoor die verwerkt worden.

De Steltkluut verwerkt de persoonsgegevens die je ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst om:

 • je informatie te kunnen verstrekken over activiteiten en diensten;
 • je op de hoogte te kunnen houden van activiteiten, diensten en actuele informatie;
 • je een factuur te kunnen sturen.

Aard van de persoonsgegevens

De Steltkluut verwerkt onderstaande persoonsgegevens om de overeenkomst uit te kunnen voeren:

 • Voor– en achternaam;
 • Adres;
 • E–mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum (indien van toepassing);
 • Betaalgegevens (indien van toepassing).

Jongeren

Wanneer een jongere (jonger dan 16 jaar) persoonsgegevens via deze site achterlaat, kan niet altijd gecontroleerd worden of hij/zij 16 jaar of ouder is. Heb je een vermoeden dat je zoon of dochter persoonsgegevens heeft gemeld via deze website, neem dan contact op met Natuurbeschermingsvereninging De Steltkluut, Postbus 319 te 4530 AH Terneuzen of via info@steltkluut.nl. De Steltkluut zal zo snel als mogelijk controleren of de persoonsgegevens opgenomen zijn en de eventueel noodzakelijke stappen ondernemen om die gegevens definitief te verwijderen.

Communicatie

Wanneer je de vereniging een email of ander bericht stuurt, is het mogelijk dat die berichten bewaard worden. De bewaartermijn is echter nooit langer dan noodzakelijk om de dienst of overeenkomst uit te kunnen voeren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde systemen van De Steltkluut of die van een derde partij. Wij zullen je gegevens nooit combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bewaartermijn

De Steltkluut bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, maar maximaal 2 jaar tenzij wettelijke regelingen een langere bewaartijd voorschrijven. Zo is De Steltkluut verplicht om op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (art. 52) de administratie 7 jaar te bewaren.

Cookies

Steltkluut.nl verzamelt gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in het websitebezoek en geïnteresseerden zodat haar diensten hierop afgestemd kunnen worden.

Steltkluut.nl maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om anoniem te analyseren hoe bezoekers deze site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website kan worden overgebracht naar de eigen beveiligde server van steltkluut.nl of die van een derde partij. Meer informatie over cookies vind je op onze pagina cookieverklaring.

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij wij van tevoren jouw toestemming hiervoor heb verkregen.

Derden

De informatie die jij ons verstrekt wordt niet met derden gedeeld. Ook verstrekken wij jouw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dat noodzakelijk is voor de overeenkomst die wij aangaan of wanneer wij moet voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die in opdracht van ons jouw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst waarin wij afspraken maken over de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Afbeeldingen

De Steltkluut maakt gebruik van sociale media: Facebook, WhatsApp, Socie en de eigen website met als doel inzicht te geven in haar activiteiten. Het kan dan ook voorkomen dat tijdens activiteiten gefotografeerd of gefilmd wordt. De Steltkluut zal echter nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van leden of deelnemers aan activiteiten, foto’s of berichten plaatsen die herleidbaar zijn naar personen.

Wees er ook van bewust dat tijdens activiteiten deelnemers zelf foto’s en/of video’s maken die ze op hun eigen persoonlijke sociale media-pagina delen. Heb je bezwaar tegen het gebruik van materiaal waarop jij herkenbaar staat afgebeeld, maak je bezwaar alvast bekend bij je aanmelding én bij aanvang van de activiteit. Hiermee voorkomen we misverstanden en zijn alle deelnemers op de hoogte van jouw wens.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Inzage, correctie en recht van verzet

Volgens de AVG heb je recht op toegang tot en wijziging en/of correctie van je persoonsgegevens (art. 13 e.v.). Neem hiervoor contact op met Natuurbeschermingsvereninging De Steltkluut, Postbus 319 te 4530 AH Terneuzen of via info@steltkluut.nl. De Steltkluut zal zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om te bepalen wat er met je persoonsgegevens gebeurt na je overlijden. Meer informatie hierover vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als laatste heb je het recht om je persoonsgegevens over te dragen. Dit recht is van toepassing op dezelfde manier als het recht op toegang tot en wijziging en/of correctie van je persoonsgegevens (art. 13 e.v.). 

Veiligheid

De Steltkluut stelt alles in het werk om jouw gegevens zo goed als mogelijk te beschermen en neemt passende maatregelen om misbruik en verlies van alsmede ongeoorloofde toegang tot jouw gegevens te voorkomen. Heb je desondanks toch het gevoel dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er (mogelijk) sprake is van misbruik, neem dan contact op met Natuurbeschermingsvereninging De Steltkluut, Postbus 319 te 4530 AH Terneuzen of via info@steltkluut.nl.

Vragen en feedback

De Steltkluut controleert regelmatig of zij aan deze privacyverklaring voldoet. Als je vragen hebt over deze verklaring, kan je contact met ons opnemen via:

info@steltkluut.nl

Of stel je vraag per post:

Natuurbeschermingsvereninging De Steltkluut
Postbus 319
4530 AH Terneuzen

Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut © 2022
Een SiteOrigin thema