Reddingsactie zeldzame variëteit bijenorchis

Verplanten bijenorchis Perkpolder

Op de zeedijk bij Perkpolder is door vrijwilligers van de plantenwerkgroep van natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut een flinke groeiplaats ontdekt van de bijenorchis. Dat is een inheemse wilde soort die het vooral in de provincie Zeeland goed doet. Meestal gaat het dan om de variëteit Langorige bijenorchis (hieronder op de linkerfoto). Hier bleken echter ook meerdere exemplaren van een zeldzame variëteit te groeien: de Badische bijenorchis of Ophrys apifera var. badensis (hieronder op de rechterfoto).

Bedreiging en oplossing

Door het project Waterzande zal deze groeiplaats gaan verdwijnen en daarom is er naarstig gezocht naar een geschikte nieuwe locatie voor de groep van ongeveer 50 planten. Die is gelukkig gevonden. Op vrijdag 17 maart zijn de orchideeën overgebracht door een vijftiental vrijwilligers van De Steltkluut met hulp van Het Zeeuwse Landschap (HZL).

Alle bijenorchis rozetten zijn verplaatst. Klik op de bloem voor meer soortinformatie op
waarneming.nl

Voor het overbrengen van alle rozetten mét plag is prettig samengewerkt met de gemeente Hulst, het waterschap Scheldestromen, HZL en project Waterzande. Het waterschap verleende de benodigde vergunning, omdat de vrijwilligers alle gaten in het dijklichaam herstelden.

Verplanten bijenorchis op dijk Perkpolder
Verplanten bijenorchis dijk Perkpolder
Potten te verplanten bijenorchis bij Perpolder

Orchideeën zijn gevoelig

De Steltkluut is blij dat op deze manier kansen zijn benut vanuit zorg voor natuur. Orchideeën zijn gevoelig voor zowel standplaats als bodem. Zo maakt bijvoorbeeld kunstmest de ondergrond ongeschikt voor de soort. Zowel op de oorspronkelijke groeiplaats als op de nieuwe groeiplaats wordt geen kunstmest gebruikt. De nieuwe groeiplaats is bovendien geschikt qua ligging en ecologisch beheer, zodat de planten de kans zullen krijgen om te bloeien én uit te zaaien.

Slaagkans vergroten

Verplaatsingsprojecten zijn niet zonder risico en niet altijd succesvol. Dat de rozetten met ondergrondse verbindingen en een stukje van de bodem zijn verplaatst, vergroot de kans van slagen. Afhankelijk van de droogte is er nazorg nodig door de vrijwilligers.

Team Steltkluut, verplanten bijenorchis Perkpolder