Tellers gezocht voor
de laag– en hoogwatertellingen
in Saeftinghe

Vogelwerkgroep zoekt versterking

Sinds oktober 1989 telt de Vogelwerkgroep van De Steltkluut de vogels in Saeftinghe. Dit gebeurt elke maand tijdens hoogwater en bovendien van juli tot en met april tijdens laagwater. Jaarlijks maken we hiervoor een planning

Startlocatie voor de tellingen is altijd de parkeerplaats van het bezoekerscentrum Saeftinghe in Emmadorp.

Hoogwatertellingen

Een hoogwatertelling gebeurt vanaf de dijk en duurt ongeveer drie uur. We tellen langs drie trajecten. Voor deze telling zijn geen laarzen nodig en bovendien worden er geen bijzondere eisen aan je conditie gesteld.

Laagwatertelling

Voor een laagwatertelling zijn zes ‘groepen’ nodig, waarvan er vijf het schor in gaan. Deze telling duurt ongeveer vijf uur. Voor de routes in het schor heb je kniehoge laarzen nodig en een goede conditie. Er zijn drie zware en twee matig zware routes. Voor de lichte route, die op de dijk, heb je geen laarzen nodig.

Ook voor beginners

Omdat we in groepen werken leer je de vogels, de methode en het gebied al doende kennen. Na elke telling ontvang je een overzicht van de resultaten. De resultaat van de laagwatertellingen van juli 2023 en november 2023 geven je een beeld van de vogelsoorten die we tegen komen.

Gaat het kriebelen? Sluit je aan!

Wil jij meehelpen vogels tellen in Saeftinghe?! Neem dan per mail contact op met de Vogelwerkgroep of spreek een vrijwilliger aan die je kent.

 

Onkostenvergoeding

Het Zeeuwse Landschap (HZL) is eigenaar van dit natuurgebied en waardeert de samenwerking met De Steltkluut. Als je op regelmatige basis aan deze tellingen deelneemt, ontvang je van HZL dan ook een kilometervergoeding. Hier vind je meer informatie over de voordelen van het vrijwilliger zijn bij HZL.