NBV De Steltkluut

Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut staat voor het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap, in het bijzonder in Oost–Zeeuws–Vlaanderen. Dit betekent dat de vereniging de ontwikkelingen op het terrein van natuur en milieu nauwlettend volgt en waar nodig actie onderneemt. Dit kan zijn: informatief, adviserend, signalerend of via wettelijke procedures.

De Steltkluut zet zich in voor het behoud van een gezond woon– en leefklimaat. Ons doel is nog hetzelfde als waar we in 1956 mee begonnen: de natuur in stand houden en waar mogelijk versterken.

Werkgroepen

De Steltkluut kent binnen de vereniging een aantal werkgroepen: Insecten, Jeugdgroep ‘t Stekkertje, Landschapsbeheer, Planologie, Planten en Vogels. Alle groepen zijn actief bezig in en met de natuur, met als doel instandhouding en waar mogelijk versterking ervan. Zij doen dit o.a. door studie, onderzoek, onderhoud, het publiceren van rapporten en het indienen van zienswijzen.

Verenigingsblad

Elk kwartaal brengen wij een informatief verenigingsblad uit met daarin ook bijdragen van de verschillende werkgroepen.

Steun De Steltkluut

Vind jij ook dat we onze natuur moeten koesteren? Wil jij je inzetten voor onderhoud en behoud van ons mooie landschap? Twijfel dan niet, word vandaag nog lid van De Steltkluut en steun ons werk.

Je hoeft zelf niet actief te zijn binnen een werkgroep, gewoon genieten van de natuur kan natuurlijk ook. 

Je bent al lid voor minimaal € 25 per jaar.

Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut werd in 1956 opgericht als Vogelbeschermingswacht Oost–Zeeuwsch–Vlaanderen. Later werd hier de naam De Steltkluut aan toegevoegd.

De aanleiding voor het oprichten van een vogelwacht was de zeer strenge winter van dat jaar waarin veel hulpacties op touw waren gezet om vogels te beschermen tegen extreme kou en ze te helpen deze te doorstaan.

De vogelwacht die in juni opgericht werd, had als doelstelling: alles in het werk stellen om de vogelstand in Oost–Zeeuws–Vlaanderen te behouden en zo mogelijk uit te breiden. Om dit te kunnen realiseren werd de vogelwacht onder de aandacht gebracht door het houden van lezingen, vertonen van films, organiseren van excursies, enz… Daarnaast was de vogelwacht ook actief met het plaatsen van nestkastjes, inventariseren en actief om broedterreinen onder beheer en bewaking te krijgen. Dit laatste onderdeel heeft in de jaren die volgden, de grootste aandacht gehad. Met name de broedplaatsen van de kluut en de vogels die in een gelijksoortige biotoop wonen. Met trots kunnen wij melden dat De Steltkluut, met medewerking van grondeigenaren en –gebruikers, erin geslaagd is om relevante gebieden onder beheer of toezicht te krijgen. Hierdoor werd het mogelijk om de toegang tot deze gebieden tijdens het broedseizoen te verbieden.

De doelstelling van De Steltkluut is nog steeds dezelfde: natuur in stand te houden en waar mogelijk te versterken.

ANBI

Wil je De Steltkluut (extra) steunen met een gift of donatie? Dat waarderen wij zeer. Een bijkomend voordeel, de Belastingdienst heeft Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut aangemerkt als ANBI–instelling. Jouw gift of donatie is hiermee aftrekbaar voor inkomsten– of vennootschapsbelasting.

Meer informatie vind je op de pagina ANBI.

Postbus 319,
4530 AH Terneuzen

info@steltkluut.nl

KvK–nummer: 40302076
RSIN–nummer: 805408897

Bezoek onze contactpagina voor alle contactgegevens.

Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut