Notulen / Verslagen / Jaarrekening

Op deze pagina vindt u de verslagen van de ledenvergaderingen.

2021

Verslag voorjaarsvergadering 2021

Mededeling: – intrekking opzegging lidmaatschap J.M. Molenaar door het
bestuur en omzetting van het lidmaatschap naar een begunstigerschap. Door partijen worden verder geen mededelingen gedaan over het tussen hen
gerezen geschil.

2020

Verslag najaarsvergadering 2020

Balans 2020

Staat van baten en lasten 2020

Verslag Schorrendag 2020

2019

Balans per 31-12-2019

Resultatenrekening 2019

2017

Strategisch beleidsplan De Steltkluut 2017-2022

Verslag najaarsvergadering 2017

Verslag voorjaarsvergadering 2017

2016

Verslag najaarsvergadering 2016

Verslag voorjaarsvergadering 2016

2015

Verslag najaarsvergadering 2015

Verslag voorjaarsvergadering 2015

2014

Verslag najaarsvergadering 2014

Verslag voorjaarsvergadering 2014

2013

Verslag najaarsvergadering 2013

Verslag voorjaarsvergadering 2013

Om een PDF-document te kunnen openen en lezen moet op uw computer het (gratis) programma Adobe Acrobat Reader of een variant zijn geïnstalleerd. Dit programma kunt u downloaden van de website van Adobe.