Aanleveren kopij

De complete kopij dient bij de redactie aangeleverd te worden, bij voorkeur gebundeld in één e–mail naar de redactie.

Uiterste aanleverdata

Lentenummer Zomernummer 
Herfstnummer
Winternummer 

1 februari
1 mei
1 augustus
1 november

Kopij aanleveren De Steltkluut

Wanneer de aangeleverde kopij niet voldoet aan de op deze pagina vermelde richtlijnen, dan kan dit niet in behandeling genomen worden. De redactie zal je e–mail met bijgeleverde bestanden terugsturen, met het verzoek aanpassingen door te voeren conform de richtlijnen.

Afwijken van onze richtlijnen is uitsluitend mogelijk door vooraf te overleggen met de redactie.

De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor kopij niet of in aangepaste vorm te plaatsen of door te schuiven naar een volgend nummer.

Richtlijnen voor auteurs

 Je vindt hier de specifieke richtlijnen die je zullen helpen bij de opzet van je document én algemene aandachtspunten bij het schrijven. Ook geven we informatie over het gebruik van afbeeldingen. Deze richtlijnen zijn zowel van toepassing op spontaan ingestuurde kopij, als op bijdragen die op verzoek van de redactie zijn ingediend.

Heb je bij het opmaken van je document nog vragen of wil je overleggen over de invulling van de kopij? Neem dan contact op met de redactie.

Tekst

Lever de tekst van het artikel aan in de hierna genoemde volgorde:

 • Titel
 • Auteur(s)
 • Tekst bevat maximaal 500 woorden per pagina
  Het volgend aantal pagina’s is per soort artikel beschikbaar:
    ›  Zeer uitgebreid artikel 4 pagina’s
    ›  Kernartikel 3 pagina’s
    ›  Bij–artikel 2 pagina’s
 • Literatuurlijst (indien van toepassing)
 • Onderschriften van foto’s, illustraties, tabellen en grafieken.

En verder:

 • De tekst dient zo kaal mogelijk te worden ingeleverd. Hiermee bedoelen we: zo weinig mogelijk coderingen (vet, cursief, onderstreept, enz…)
 • De tekst is ingedeeld in alinea’s.
  Subkopjes helpen de lezer de structuur in een artikel te herkennen.
 • De tekst dient aangeleverd te worden als Word–bestand.

Afbeeldingen

Bij het aanleveren van afbeeldingen volg je onderstaande richtlijnen:

 • Foto’s, illustraties, tabellen en grafieken worden afzonderlijk (digitaal) bijgevoegd.
 • Elke foto, illustratie, tabel en/of grafiek is voorzien van een bijschrift en indien van toepassing de bronvermelding.
 • Foto’s dienen minimaal 2,5 Mb of 1250 pixels breed te zijn.
 • Geef figuren als bestandsnaam de titel van het artikel gevolgd door een _ (onderstrepingsteken) gevolgd door afbeelding 1, afbeelding 2, enz…
 • Verwijs in de tekst naar de figuren.
 • Per pagina is er ruimte voor 1 á 2 foto’s, illustraties, tabellen en/of grafieken. De auteur maakt zelf een selectie en stuurt enkel de best geschikte foto’s.

De geschiedenis van het tijdschrift De Steltkluut

Onderstaand enkele afbeeldingen van ons tijdschrift De Steltkluut.

Een serie covers door de jaren heen, gevolgd door een serie inhoudspagina’s. Het geeft een goede indruk hoe De Steltkluut met haar tijd is meegegaan en zich heeft aangepast aan de eisen van de tijd.

De Stelkluut | Tijdschrift 1962

1962

1977 Vogelwacht De Steltkluut

1977

De Steltkluut | Omslag 1987

1987

De Steltkluut Verenigingsblad 2001

2001

De Steltkluut | Tijdschrift omslag 2003

2003

De Steltkluut | Omslag 2016

2016

De Steltkluut, 4-2022

2021

De Stelkluut | Artikel 1972

1972

De Steltkluut | Artikel 1990

1990

Verenigingsblad De Steltkluut | Artikel uit editie april 1992

1991

De Steltkluut | Artikel winter 2007

2007

De Steltkluut | Artikel 2010

2011

De Steltkluut | Artikel 2016

2016

De Stelkluut | Artikel 2020

2020