Waardevolle Westerscheldedijken in de kijker

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2023 hebben we gediscussieerd over thema’s waar we als gehele vereniging zo’n twee jaar de schouders onder kunnen zetten.
Uit de verschillende opties die door de werkgroepen waren voorbereid is tot hoofdthema gekozen: “Waardevolle Westerscheldedijken”.

 

Waardevolle Westerschelde Dijken Zilverplevier

De dijken langs de Westerschelde zijn in vele opzichten waardevol. In de eerste plaats als waterkering. Daarnaast hebben ze ook voor de natuur grote waarde. De Westerscheldedijken zijn met name een

  • broedplaats voor bontbekplevieren,
  • hoogwatervluchtplaats voor steltlopers en
  • groeiplaats voor vele plantensoorten, zowel binnen– als buitendijks.

Zeker niet onvermeld mag blijven, dat onze waardevolle Westerscheldedijken een belangrijk herkenningspunt zijn op de trekroutes van vogels en vlinders.
Dit natuurbelang willen we in 2024 en 2025 extra onder de aandacht brengen om uiteindelijk tot een voorstel te komen dit belang te versterken.

Doe jij ook mee?

De Steltkluut vindt het belangrijk dat iedereen uit Oost–Zeeuws–Vlaanderen kan ervaren hoe waardevol onze dijken zijn. Daarom organiseren wij in 2024 en 2025 een aantal excursies om de mooie natuur rondom de Westerscheldedijken aan het brede publiek te laten zien.

 

Zondagmiddag 10 maart gaan we bij Knuitershoek binnendijks kijken welke vogels op de hoogwatervluchtplaatsen overtijën. Deze excursie is heel geschikt voor beginnende vogelliefhebbers.

Op zaterdag 16 maart organiseren we een zwerfvuilopruimactie in de Braakmanhaven. Daarmee knapt dit gedeelte van de Westerschelde–oever op en leveren we een bijdrage aan het verkleinen van de plastic soep in zee. Het helpt de foeragerende vogels en vermindert de bodem– en watervervuiling ter plaatse.

Zondag 14 april is iedereen welkom om bij zonsopkomst te komen genieten van de voorjaarstrek bij de Telpost Margarethapolder. Zien we de eerste zwaluwen? Vanaf dat punt is ook goed te zien hoe populair het ‘Restaurant Scheldeslikken’ is bij de verschillende soorten steltlopers.

Zondagmiddag 12 mei gaan we vanuit Gemaal Paal op zoek naar de Argusvlinder.

Dit is nog maar een greep uit de plannen. Check regelmatig de online agenda op onze website of in de verenigingsapp Socie. Ook om te zien of een geplande excursie doorgaat. In de online agenda vind je de nodige aanvullende informatie en hoe je je kunt aanmelden.

Deelname aan deze Steltkluut natuurexcursies is gratis

Aandacht in de media

Op vrijdag 23 februari '24 verscheen dit artikel in de PZC.
Journalist: Raymond de Frel.
Premium lezen

De Waardevolle Westerschelde Dijken kwamen prominent in beeld op woensdag 28 februari '24 in het Zeeuws–Vlaams Advertentieblad.
Lees ZVA–artikel