Werkgroepen

Binnen Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut zijn er verschillende werkgroepen actief. Deze werkgroepen doen onder andere veldonderzoeken, tellingen en inventarisaties. Ook zetten zij zich in voor natuurbeheer en bewustzijnsactiviteiten.
Het maakt niet uit hoe jong of oud je bent. Voor iedereen zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan één of meerdere werkgroepen.

De Insectenwerkgroep van De Steltkluut houdt zich niet alleen bezig met insecten maar ook met andere ongewervelde dieren.

Jeugdgroep speciaal voor kinderen van 6–15 jaar. Ongeveer tien keer per jaar is er een activiteit ergens op een mooi plekje in (Oost–)Zeeuws–Vlaanderen.

De werkgroep Landschapsbeheer is vooral actief met het knotten van wilgen.

Zet zich in voor natuurbescherming volgens de statuten van de vereniging. In plannen die overheden en organisaties voor de regio ontwikkelen, geeft ze de natuur een stem.

Leert je de lokale flora (her)kennen via inventariseren – individueel of in (kleine) groep. Elke wandeling genieten van mooie floradetails én een steentje bijdragen aan flora–onderzoek en –bescherming.

Binnen de Vogelwerkgroep draagt ieder lid (vrijblijvend) op zijn eigen wijze een steentje bij aan het vogelonderzoek in ons werkgebied.

Kneu mannetje
't Stekkertje Jeugdexcursie
Bruin Zandoogje BMP Margarethapolder
Hert Landschap
Grutto