Plantenwerkgroep

In 2014 is de Plantenwerkgroep van De Steltkluut nieuw leven ingeblazen. Na de cursus “Werken met de Heukels” is een groep enthousiastelingen gestart met een excursieprogramma en het bezoeken van interessante flora–gebieden in Oost–Zeeuws–Vlaanderen. Daarnaast zijn er cursussen, inventarisaties én individuele initiatieven van werkgroepleden.

Excursies

Flora–excursies staan open voor alle liefhebbers van wilde planten, leden van De Steltkluut en niet–leden.

Alle werkgroepleden dragen een steentje bij om het excursieprogramma te laten draaien.

In de onze agenda staat waar en wanneer er excursies zijn. Aanpassingen in de planning, bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden of bloeitijd, zijn in dezelfde agenda te vinden en in de Plantenwerkgroep WhatsApp.

Flora–inventarisaties

In de periode 2016–2017 is de plantenrijkdom in de gehele regio voor de publicatie Flora Zeelandica in kaart gebracht. Daar gaat de Plantenwerkgroep mee door. Actieve floristen binnen en buiten de werkgroep dragen hieraan bij. Beginnende floristen kunnen op pad met de meer ervaren floristen.

Elk jaar zijn er kilometerhokken die aan een inventarisatiebeurt toe zijn, daaruit maken de leden van de Plantenwerkgroep een keuze.

Ben je geen werkgroeplid maar wil je ook bijdragen, stuur dan een e–mail. Na je keuze voor een te inventariseren gebiedje ontvang je de lijst van plantensoorten die er historisch zijn waargenomen. Door dezelfde vierkante kilometer in diverse seizoenen te bezoeken, vind je almaar nieuwe soorten. 

We registreren al onze waarnemingen bij waarneming.nl, zodat alle waargenomen soorten via hetzelfde portaal zichtbaar zijn.

Plantenwerkgroep

We doen mee aan provinciale en landelijke programma’s zoals Het Nieuwe Strepen van Floron. Het verzamelen van zaden van bedreigde Zeeuwse soorten voor Het Levend Archief. Sinds de publicatie van Flora Zeelandica in 2017 geven we extra aandacht aan de Zeeuwse speerpunten:
Zeeuwse soorten, bloemdijken, waterplanten, urbane flora en wilde orchideeën.

Plantenwerkgroep WhatsApp

Plantennieuws, bijzondere vondsten en vragen delen we in de WhatsAppgroep. Ook een ideaal middel om andere werkgroepleden mee te vragen.

Tot ziens bij één of meerdere flora–activiteiten!

Heb je nog geen toegang tot de WhatsAppgroep, dan kan je ons ook een e–mail sturen.

Plantenwerkgroep
Plantenwerkgroep
Rietzwenkgras
Plantenwerkgroep
Plantenwerkgroep