Vogelwerkgroep

De Vogelwerkgroep telt zo’n 40 actieve leden en het werkterrein beslaat Midden– en Oost–Zeeuws–Vlaanderen (alles ten oosten van Biervliet). Ieder lid draagt op eigen wijze een steentje bij aan het vogelonderzoek in dit gebied. Zo proberen we de natuurwaarden van onze streek zo goed mogelijk in beeld te brengen om die daardoor zoveel mogelijk te beschermen of te versterken. En uiteraard vergeten we daarbij niet te genieten!

Activiteiten

De Vogelwerkgroep houdt zich onder meer bezig met:
  • Broedvogelonderzoek
  • Tellen van steltlopers, eenden, ganzen en zwanen in de winter
  • Tellen en beschermen van vogels langs de Westerschelde (trektellen, project Strandbroeders)
  • Vogelonderzoek in natuurgebied Saeftinghe
  • Roofvogelbescherming en –onderzoek
  • Uilenbescherming en –onderzoek
  • Tellingen boerenlandvogels in akkerranden

Publicaties

Verslagen, rapporten en publicaties over deze en andere projecten zijn te vinden op de pagina Publicaties.

Om een goed beeld te krijgen van het voorkomen van bepaalde vogelsoorten of om het beheer van een bepaald gebied te optimaliseren werken we samen met andere vogelwerkgroepen in Zeeland, ANV Groene Oogst, SOVON (vogelonderzoek Nederland), Wageningen Marine Research, Staatsbosbeheer, Stichting Het Zeeuwse Landschap en de Provincie Zeeland.

Excursies

Door ervaren leden van de Vogelwerkgroep worden zo nu en dan excursies verzorgd. Deze worden altijd aangekondigd in de agenda, de WhatsAppgroep en/of in het verenigingstijdschrift. In dit tijdschrift worden ook regelmatig bevindingen van onderzoeken gepubliceerd. Om onze vogelkennis bij te spijkeren, interessante gebieden binnen of buiten ons werkgebied te ontdekken en ook gewoon voor de gezelligheid, worden verspreid over het seizoen een aantal excursies en thema–avonden speciaal voor de Vogelwerkgroepleden georganiseerd. Daarnaast komen we meerdere keren per jaar samen voor overleg, zowel binnen als buiten.

,

Meedoen?

Interesse om lid te worden van de Vogelwerkgroep? Neem dan contact op en doe mee aan onze activiteiten. Weinig vogelkennis? Geen probleem, er zijn diverse projecten (roofvogelbescherming, kustvogelbescherming, nestkastcontroles etc.) waarvoor veel vogelkennis in eerste instantie geen vereiste is. De leden van de Vogelwerkgroep zijn overigens graag bereid leergierige natuurliefhebbers mee te nemen tijdens inventarisaties en tellingen om hen kennis over vogels bij te brengen. Je bent van harte welkom! Wil je je aanmelden of meer info? Neem dan contact met ons op.

Vogelopvang

Zeeuws–Vlaanderen behoort tot het werkgebied van de Dierenambulance Zeeland. Als je in Zeeuws–Vlaanderen een gewond, aangereden, zwervend of ziek dier aantreft, dan kun je dit melden via het noodnummer  088 811 3510. De meldkamer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor de hulp aan dieren. Als je een melding doorgeeft, sturen de meldkamermedewerkers een dierenambulance naar de betreffende plek.

Heeft het geen spoed maar heb je gewoon een vraag? Stuur dan een e–mail naar

Dierenambulance Zeeland

Opvangkast

Opvangplek voor vogels en kleine zoogdieren in Zeeuws-Vlaanderen

Vogel– en Zoogdierenopvang De Mikke in Middelburg heeft in Zeeuws–Vlaanderen een adres waar gewonde vogels (of kleine zoogdieren) afgegeven kunnen worden. Het adres is: Knol 37, 4542 PV Hoek. Is er niemand thuis, laat het dier dan achter in een geschikte box in de opvangkast. De instructies staan op de kast vermeld.

Stichting Dierenwelzijn Zeeland verzorgt ook in Zeeuws–Vlaanderen een ambulancedienst om de dieren op te halen in. Je kan ze telefonisch bereiken op nummer 06 484 21 717

Fuut
Vogelwerkgroep
Steltkluten

Section Title

15 natuurorganisaties in hernieuwde strijd tegen Europa’s grootste plasticproject

Juristen van ClientEarth hebben, mede namens De Steltkluut, nieuwe juridische stappen ondernomen...

Waardevolle Westerscheldedijken in de kijker

Waardevolle Westerscheldedijken in de kijker Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 november...

Honderden steenuilen geteld

Honderden steenuilen geteld in Zeeuws–Vlaanderen Tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 28...

Steeds minder scholeksters…

Er zijn steeds minder van deze typisch Zeeuwse vogels, maar dit moet hen gaan redden Het is een...

Natuurwerkdag in Zeeland

Natuurwerkdag in Zeeland: je kunt de natuur een handje helpen, maar je hebt niet álles in de hand De...

De Hedwige: Vogelparadijs in de polder

De Hedwige Vogelparadijs in de polder Vogelbescherming Nederland interviewt Henk Castelijns “Binnen...

Lustrumchallenge Sovon: Visdief tellen

Lustrumchallenge Sovon De hele visdief is geteld 2023 is een lustrumjaar voor Sovon. Om dat te...

Reddingsactie zeldzame variëteit bijenorchis

Reddingsactie zeldzame variëteit bijenorchis Op de zeedijk bij Perkpolder is door vrijwilligers van...

Florastarter 50/50 – Doe ook mee

Florastarter 50/50 Doe ook mee Lijkt het je leuk om in 2023 minimaal 50 verschillende soorten...