Waarnemingen

Hier staan vogel waarnemingen en tellingen, in (Oost) Zeeuws-Vlaanderen, van o.a. de vogelwerkgroep van De Steltkluut.

Waarnemingen kunt u doorgeven aan de desbetreffende werkgroep per e-mail. Registreren op waarneming.nl geniet echter de voorkeur. Waarnemingen van zeer zeldzame vogels of andere dieren graag zo snel mogelijk doorbellen naar 0114-317026 of 06-12352169.
Bij voorbaat dank!

Actuele waarnemingen in het werkgebied van de Steltkluut.

Vanaf het lentenummer van 2016 is de waarnemingenrubriek veranderd. Met ingang van dat nummer worden enkele bijzondere waarnemingen uitgelicht en nader beschreven. De hoofdbron daarvoor blijft de site waarneming.nl. Leden die een bijzondere waarneming hebben gedaan kunnen een beknopt stukje met informatie over de waarneming en achtergrondinformatie over de soort – niet per definitie zijnde een vogel –  zelf doorsturen naar de redactie (redactie@steltkluut.nl), bij voorkeur vergezeld van enkele foto’s (>2,5 Mb). De waarnemingenrubriek wordt niet meer los op deze pagina geplaatst maar is te vinden in het verenigingsblad

2015

Waarnemingen oktober tot en met december 2015

Waarnemingen juli tot en met september 2015

Waarnemingen april tot en met juni 2015

Waarnemingen januari tot en met maart 2015

 

2014

Waarnemingen oktober tot en met december 2014

Waarnemingen juli tot en met september 2014

Waarnemingen april tot en met juni 2014

Waarnemingen januari tot en met maart 2014

 

2013

Waarnemingen oktober tot en met december 2013

Waarnemingen juli tot en met september 2013

Waarnemingen april tot en met juni 2013

Waarnemingen januari tot en met maart 2013

 

2012

Waarnemingen oktober tot en met december 2012

Waarnemingen juli tot en met september 2012

Waarnemingen april tot en met juni 2012

Waarnemingen januari tot en met maart 2012

 

2011

Waarnemingen oktober tot en met december 2011

Waarnemingen juli tot en met september 2011

Waarnemingen april tot en met juni 2011

Waarnemingen januari tot en met maart 2011

 

2010

Waarnemingen oktober tot en met december 2010

Waarnemingen juli tot en met september 2010

Waarnemingen april tot en met juni 2010

Waarnemingen januari tot en met maart 2010

 

2009

Waarnemingen juli tot en met december 2009

Waarnemingen maart tot en met juni 2009

 

Om een PDF-document te kunnen openen en lezen moet op uw computer het (gratis) programma Adobe Acrobat Reader of een variant zijn geïnstalleerd. Dit programma kunt u downloaden van de website van Adobe.