Werkgroep Landschapsbeheer

De belangrijkste activiteit van onze werkgroep Landschapsbeheer is het knotten van knotwilgen, vandaar de bijnaam Knotgroep. Knotwilgen zijn van oudsher aangeplant omdat ze geschikt zijn voor geriefhout. Ook boden ze de koeien schaduw. Toen ze deze functies grotendeels verloren kwam het onderhoud in het gedrang. Dat is jammer, want de wilg is een vroege bloeier en van grote waarde voor de natuur.

Knotwilgen knotte Steenovens

Om de karakteristieke knotwilg in ons landschap te behouden, is snoeien eens in de drie tot vijf jaar noodzakelijk. De Salix alba of schietwilg groeit namelijk snel. Regelmatig knotten voorkomt dat de takken te zwaar worden en de wilg inscheurt of omvalt. Dankzij dit onderhoud kennen we in de streek enkele knotwilgen van zo’n 200 jaar oud.

Ecologische waarde

De knotwilg is niet alleen landschappelijk van belang, maar zeker ook ecologisch. Dat komt met name omdat wilgenhout zacht is en in boomholten water kan blijven staan. Tal van insecten en andere ongewervelden kunnen leven in het zachte hout, wat weer vogels aantrekt. Verrotting van het zachte hout levert welkome schuilplaatsen op voor kleine zoogdieren zoals marters en knaagdieren. Ideaal ook voor de steenuil die graag in zo’n beschutte boomholte broedt. Net als onder meer de ringmus en de holenduif. Soms zelfs eenden. Al met al de moeite van het beschermen waard.

Sportieve activiteit

De traditionele start van ons knotseizoen is de landelijke Natuurwerkdag op de eerste zaterdag van november. Een leuke dag om kennis te maken met groen vrijwilligerswerk en met onze gezellige werkgroep.

Vanaf die eerste zaterdag van november gaan we om de week op zaterdag aan de slag op een mooie locatie. Soms op een particulier erf met waardevolle landschapselementen of in gebieden van Staatsbosbeheer of het Zeeuws Landschap, zoals het Waterwingebied tussen Clinge en Heikant.
Samen genieten we van het mooie landschap en van de bijzondere planten, vogels, paddenstoelen, (korst)mossen en insecten die we al werkend tegenkomen. Gewoonlijk komen we bij elkaar van 9.30 tot ongeveer 16 uur. Later beginnen en of eerder stoppen is geen probleem. En natuurlijk maken we tijd voor een gezamenlijke koffie– en lunchpauze!

Het ’eindejaarsknotten’ in de kerstvakantie is een fijne gelegenheid om samen lekker buiten actief te zijn. Als afsluiting van het knotseizoen knappen we eind maart in het Vennebos te Koewacht het nodige op.

Doe je mee?

Heb je zin om actief een bijdrage te leveren aan het natuurbehoud in onze streek? Je bent altijd welkom om aan te sluiten. Kom gewoon een keertje meedoen! Gereedschap is aanwezig, je eigen maat werkhandschoenen meebrengen is wel handig. We leggen je graag uit hoe je veilig werkt én takken afzaagt zonder dat de bast uitscheurt. Neem gerust ook de (klein)kinderen mee: vanaf een jaar of 9 à 10 beleven ze er al veel plezier aan om mee te helpen knotten.

Knotwilgen
Knotgroep
Knotgroep
Knotgroep
Knotgroep