Vogelwerkgroep

De vogelwerkgroep bestaat uit circa 45 leden, het werkterrein beslaat midden- en oost Zeeuws -Vlaanderen (alles ten oosten van Biervliet). Binnen de vogelwerkgroep draagt ieder lid op zijn eigen wijze (alles is vrijblijvend) een steentje bij aan het vogelonderzoek in ons werkgebied. Het doel van het vogelonderzoek is het in beeld brengen van de natuurwaarden van onze streek om daarmee deze natuurwaarden zo goed mogelijk te beschermen of te versterken. Alle vogelwerkgroepleden vinden het overigens belangrijk om lekker ontspannen buiten te zijn en om van de natuur te genieten.

Enkele projecten van de vogelwerkgroep:

  1. Broedvogelonderzoek
  2. Tellingen van steltlopers, eenden, ganzen en zwanen
  3. Tellingen van vogels langs de Westerschelde
  4. Vogelonderzoek in Saeftinghe
  5. Roofvogelbescherming en -onderzoek
  6. Uilenbescherming en -onderzoek
Verslagen, rapporten en publicaties van deze en andere projecten zijn te vinden op de pagina Publicaties.

Door de wat meer ervaren leden van de vogelwerkgroep worden regelmatig excursies verzorgd voor de leden van De Steltkluut, deze worden altijd aangekondigd in het verenigingstijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt. In dit tijdschrift worden ook regelmatig bevindingen van onderzoeken gepubliceerd. Om onze vogelkennis bij te spijkeren, interessante gebieden buiten ons werkgebied te ontdekken en voor de gezelligheid, worden verspreid over het seizoen een aantal excursies en thema-avonden speciaal voor de vogelwerkgroepleden georganiseerd. Daarnaast wordt er circa viermaal paar jaar vergaderd, dit gebeurt afwisselend in Terneuzen en Hulst.

Om een goed beeld te krijgen van het voorkomen van bepaalde vogelsoorten of om het beheer van een bepaald gebied te optimaliseren werken we samen met andere vogelwerkgroepen in Zeeland, SOVON (vogelonderzoek Nederland), Rijksinstituut voor Kust en Zee, Staatsbosbeheer, Stichting Het Zeeuwse Landschap en de provincie Zeeland.

Mocht u geïnteresseerd zijn om lid te worden van de vogelwerkgroep neem dan contact op en neem deel aan onze activiteiten. Heeft u nog weinig vogelkennis? Geen probleem, er zijn diverse projecten (weidevogelbescherming, huiszwaluwonderzoek, nestkasten controles etc.) waar veel vogelkennis in eerste instantie geen vereiste is. De leden van de vogelwerkgroep zijn overigens graag bereid leergierige natuurliefhebbers mee te nemen tijdens inventarisaties en tellingen om hen kennis over vogels bij te brengen. U bent van harte welkom! Aanmelden of meer info vogelwerkgroep@steltkluut.nl.

Voor informatie over vergaderingen, tellingen en activiteiten kunt u bovenstaand mailadres ook gebruiken. Hier vindt u het Jaarprogramma Vogelwerkgroep 2018-2019

Vogelopvang

Zeeuws-Vlaanderen behoort tot het werkgebied van Dierenambulance Zeeland. Als je in de omgeving van Zeeuws-Vlaanderen een gewond, aangereden, zwervend of ziek dier aantreft, meld je dit via het noodnummer 06 – 43 72 71 27. De meldkamer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor de hulp aan dieren. Als je een melding doorgeeft, sturen de meldkamermedewerkers een dierenambulance naar de betreffende plek.

Heeft het geen spoed en heb je gewoon een vraag? Stuur dan een e-mail naar dierenambulance.zeeland@dierenbescherming.nl.