Werkgroep Planologie

Vindt u ook dat plannen voor wegenaanleg, nieuwbouw van woningen of bedrijven afgewogen moeten worden tegen de natuur- en milieubelangen op die locaties?

Wilt u meedenken met natuurbeheerders, landbouwers en overheden zoals gemeenten, waterschap, havenschap en de Rijksdiensten om tot een goed beleid te komen?

Op de planologievergaderingen bent u van harte welkom.
Kijk voor geplande vergaderingen in de agenda.