Vereniging

Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut is in 1956 opgericht als de Vogelbeschermingswacht Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen.

De Steltkluut staat voor het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap, in het bijzonder in Oost Zeeuws-Vlaanderen.

Dit betekent dat we de ontwikkelingen op het terrein van natuur en milieu nauwlettend volgen en waar nodig inspringen.
Dit kan informatief, adviserend, signalerend of via wettelijke procedures.

De Steltkluut kent binnen de vereniging een zevental werkgroepen.

Deze groepen zijn actief bezig in- en met de natuur, met als doel instandhouding en waar mogelijk versterking er van.

Zij doen dit o.a. door studie, onderzoek, onderhoud, het publiceren van rapporten en het indienen van zienswijzen.

Gewoon genieten van de natuur kan natuurlijk ook, tijdens de door De Steltkluut georganiseerde excursies, waarbij deskundigen en ervaren gidsen tekst en uitleg geven.

Leden ontvangen 4 x per jaar het verenigingsblad De Steltkluut.

U kunt lid worden door het inschrijvingsformulier in te vullen én direct de jaarcontributie over te maken  op rekening:

IBAN-nummer: NL81 RABO  0136 6055 40
BIC: RABONL2U
Op naam van: De Steltkluut

De minimum contributie is € 25,00

K.v.K. nummer 40302076
RSIN 805408897