Werkgroepen

Binnen De Steltkluut zijn er verschillende werkgroepen actief. Deze werkgroepen doen onder andere veldonderzoeken, tellingen en inventarisaties en zetten zich in voor natuurbeheer en bewustzijns activiteiten.
Voor jong en oud zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan deze werkgroepen.